loading...

Contoh Surat Permohonan Cuti Kerja

loading...
Format surat permohonan cuti kerja resmi - Bagi Anda yang berniat untuk cuti kerja atas alasan tertentu, Anda diwajibkan untuk membuat surat permohonan cuti kerja kepada perusahaan tempat idimana Anda sedang bekerja.

Membuat surat permohonan cuti kerja merupakan sebuah keharusan bagi siapa saja (karyawan) yang berniat untuk cuti dalam kurun waktu tertentu guna menjaga sikap profesionalisme dalam bekerja dan sebagai wujud tanggung jawab etika dalam bekerja.

Surat permohonan cuti kerja sangat sederhana dan cara penulsan surat ini juga sangat ringkas. Silakan berikan alasan yang transparan kepada pihak perusahaan apa keperluan Anda sehingga Anda merencakan cuti selama waktu tertentu. Momentum pembuatan surat permohonan cuti kerja juga harus tepat agar permohonan Anda bisa dikabulkan oleh perusahaan.

Buat Anda yang merencanakan untuk mengambil cuti, dan belum pernah membuat surat permohonan cuti yang formal, berikut ini contoh surat permohonan cuti kerja yang bisa Anda manfaatkan.

CONTOH SURAT PERMOHONAN LIBUR KERJA

Malang, 20 Mei 2013

Kepada Yth,
PT. CITRA LESTARAI KENCANA, Tbk.
Up. Bapak. Miftahul Zuhdi
Di -
        Tempat

Hal : Surat Permohonan Cuti
Lamp. : -

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKANG ZULMAN
Jabatan : Staff Manajemen

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan cuti kerja selama 3 (tiga) hari kedepan terhitung mulai tanggal 22-25 Mei 2013.

Waktu cuti selama 3 (tiga) hari tersebut akan saya pergunakan untuk mengurus keperluan keluarga yang sangat penting dan tidak bisa ditunda.

Demikian, surat permohonan cuti ini saya buat. Atas perhatian dan toleransinya saya sampaikan banyak terimakasih.

Hormat saya,


Ikang Zulman
Karyawan

Contoh surat lainnya:

loading...
loading...